Letecká škola

HELI CZECH s.r.o. CZ/ATO 021 patří mezi přední letecké školy pro poskytování výcviků na vrtulnících. Tým instruktorů má dlouholeté civilní a armádní zkušenosti z náročného létání i v mezinárodních misích. Poskytujeme vše od základních výcviků až po profesionální kurzy i na mezinárodní úrovni.

V uplynulých třech letech jsme ve výcvikových kurzech nalétali více jak 15 000 letových hodin a z toho v šesti týdnech 1 330 letových hodin.

EXLUZIVNĚ v naší letecké škole každý student, který se zapíše do jakéhokoliv kurzu, bude mít možnost se proletět bitevním vrtulníkem AH-1S COBRA.

 

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH VÝCVIKŮ:

 

PPL(H) – první krok pro létání s vrtulníky

První krok jak začít létat s vrtulníkem, je získání kvalifikace PPL-H soukromý pilot.
Tato licence opravňuje pilota využívat vrtulník pro svoje vlastní potřeby a je nekomerční.

Praktická část

V případě, že začínáte s létáním od začátku, je nutné nalétat minimálně 45 letových hodin + 1,5 let. hodin s Examinátorem při přezkoušení.
Jestliže jste již v minulosti létali, lze Vám započítat až 10% z celkového náletu, max však 6 letových hodin.
S praktickým létáním na vrtulníku, lze začít prakticky ihned po základní instruktáži.

Teoretická část

Náplň 100 hodinové výuky se skládá z výuky s lektorem a část je samostudiem. Kurz Vás dokonale připraví na testy prováděné na ÚCL.
Jelikož lze provádět teoretický kurz s praktickým zároveň, dochází k lepšímu pochopení probíraných témat. V konečném důsledku to znamená časovou i finanční úsporu.

Probírané teoretické předměty:

• Letecký zákon
• Meteorologie
• Provozní postupy
• Všeobecné znalosti letadla
• Navigace
• Základy letu
• Plánováni a provedení letu
• Lidská výkonnost a omezení
• Komunikace

K závěrečné praktické zkoušce přistoupíte po vykonání teoretických zkoušek na ÚCL a ukončení předepsaného praktického výcviku.

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

CPL(H) – cesta profesionálního pilota

Získáním kvalifikace CPL(H) je Vám umožněno provádět lety za úplatu jako profesionální pilot.

Modulový kurz CPL(H) – pro piloty s kvalifikací PPL(H)
Minimální věk: 18 let (při ukončení kurzu)
Vzdělání: minimálně základní
Požadavky na předchozí zkušenosti:
1) Student musí být držitelem platného průkazu PPL(H)
2) Student musí být držitelem platného Všeobecného vysvědčení radiotelefonisty,
3) Student musí mít nalétáno:
a) 155 hodin doby letu jako pilot vrtulníků, včetně 50 hodin jako PIC, z čehož 10 hodin musí být navigační lety, nebo
b) 105 hodin doby letu jako pilot vrtulníků, pokud je držitelem CPL (A), včetně 50 hodin jako PIC, z čehož 10 hodin musí být navigační lety, nebo
c) 135 hodin doby letu jako pilot vrtulníků, pokud je držitelem PPL (A), včetně 50 hodin jako PIC, z čehož 10 hodin musí být navigační lety.
Zdravotní požadavky: Student musí být držitelem platného certifikátu o zdravotní způsobilosti I. třídy dle Part-MED
Jazykové požadavky: Student musí mít dostatečnou znalost českého nebo anglického jazyka
Teoretická výuka: pro zahájení praktického výcviku je nutné absolvovat teoretickou výuku CPL(H)/ATPL (H) ve schválené ATO. Student musí před zahájením kurzu předložit certifikát o absolvování teoretického kurzu CPL (H)/ATPL (H).

Integrovaný kurz CPL(H) – od úplných začátků k získání profesionální licence
Minimální věk: 18 let (při ukončení kurzu)
Vzdělání: Úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Pokud žadatel o výcvik není držitelem maturitní zkoušky, musí absolvovat test, který prověří, že má dostatečné znalosti z matematiky, fyziky a anglického jazyka.
Zdravotní požadavky: Student musí být držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti I. třídy dle Part-MED
Jazykové požadavky: Student musí mít dostatečnou znalost českého nebo anglického jazyka
Student musí absolvovat všechny výukové fáze v rámci jednoho souvislého výcvikového kurzu, uspořádané schválenou organizací pro výcvik. Student musí být držitelem platného osvědčení všeobecného radiotelefonisty.

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

POKROČILÉ NOUZOVÉ POSTUPY – rozšíření dovedností při kritických situacích

Kurz je učen pro držitele kvalifikace PPL(H) a vyšší, kteří jsou držiteli alespoň jedné z uvedených typových kvalifikací: R22, R44, R66, MD 500, BELL 206B

Předmětem výcviku je:
- autorotace ve výšce + pokročilé manévry na plochu – cvičení je zaměřené na využití všech možností manévru, které vrtulník umožňuje od 0 po maximální rychlost, včetně ART z visu ve výšce
- plné přistání v autorotaci – cílem je zvládnout techniku pilotáže při přistání bez motoru
- plné přistání v autorotaci do vyznačeného a omezeného prostoru – po zvládnutí techniky pilotáže se zaměříme na přesnost
- autorotace do omezeného prostoru – když není vhodná plocha po ruce
- přistání se zablokovaným nožním řízením
- přistání s vysazeným ocasním rotorem za letu a ve visu

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

IFR / Přístrojové létání - kurz létání a přiblížení podle přístrojů

Obsahuje: základní lety podle přístrojů, lety na VOR, OBS / ILS přiblížení na letiště

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

NIGHT KVALIFIKACE

Minimální věk: 17 let
Vzdělání: minimálně základní
Požadavek kvalifikace: Držitel průkazu žádající o kvalifikaci pro lety v noci na vrtulníku, musí absolvovat od vydání průkazu PPL(H) nejméně 100 hodin doby letu jako pilot vrtulníku, zahrnujících nejméně 60 hodin jako PIC na vrtulnících, 20 hodin navigačních letů
Pilotní průkaz: PPL (H)
Zdravotní požadavky: Student musí být držitelem platného certifikátu o zdravotní způsobilosti minimálně II. třídy dle Part-MED
Jazykové požadavky: Student musí mít dostatečnou znalost českého nebo anglického jazyka
Teoretická výuka: Pro zahájení praktického výcviku je nutné absolvovat pozemní přípravu v rozsahu 5 hodin
Délka kurzu: Kurz musí být ukončen během 6 měsíců

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

TYPOVÉ KVALIFIKACE

Pro vrtulníky: Robinson R-22 / R-44 / R66, MD500, BELL 206B, BELL 505, AW-119, AH-1 COBRA
Délka kurzu: 2 - 3 dny

Po 8 hodinové teoretické přípravě, která je zaměřena na konstrukci a systémy vrtulníku, přistoupíte k praktickému 5 hodinovému výcviku pro získání typové kvalifikace s instruktorem. Jelikož požadavky PART-FCL nezahrnují samostatné lety, máme pro všechny typy vrtulníků schválenou osnovu v rozsahu 5 letových hodin s instruktorem + 1 hodinu přezkoušení Examinátorem. Praktický výcvik také zahrnuje 6 hodin pozemních příprav.

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

FI(H) – letový instruktor

Minimální věk: 18 let
Vzdělání: minimálně základní
Požadavky na předchozí zkušenosti:
1) Student musí mít složeny teoretické zkoušky pro CPL(H) na ÚCL
2) Student musí mít nalétáno alespoň 250 hodin doby letu ve vrtulníku, z nichž:
a) alespoň 100 hodin musí být ve funkci velícího pilota, je-li držitelem ATPL(H) nebo CPL(H),
b) nebo 200 hodin ve funkci velícího pilota, je-li držitelem PPL(H),
3) Student musí absolvovat alespoň 10 hodin výcviku letu podle přístrojů ve vrtulníku u ATO nebo TRTO- z nichž nejvýše 5hodin může být na FSTD.
4) Student musí nalétat alespoň 20 hodin navigačních letů ve vrtulníku jako velící pilot.
5) Student musí být držitelem průkazu způsobilosti a současné typové a/nebo přístrojové kvalifikace, pro kterou poskytují výcvik.
6) Student musí mít praxi alespoň 15 hodin jako pilot na typu vrtulníku, pro který budou poskytovat výcvik, nichž nejvýše sedm hodin může být na FSTD.
7) Student musí úspěšně složit zvláštní vstupní letovou zkoušku s kvalifikovaným FI(H) v souladu s Part FCL, založenou na přezkoušení odborné způsobilosti, během šesti měsíců předcházejících začátku kurzu. Tato letová zkouška zhodnotí způsobilost žadatele k účasti v tomto kurzu.

Zdravotní požadavky: Student musí být držitelem platného certifikátu o zdravotní způsobilosti minimálně II. třídy dle Part-MED
Teoretická výuka (vyučování a sebevzdělávání): pro zahájení praktického výcviku je nutné absolvovat teoretickou výuku v rozsahu 125 hodin z předmětů:
- Proces sebevzdělávání
- Proces vyučování

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

SIMULÁTOR

Simulátor s typovým zaměřením na vrtulník Robinson R22/R44, který disponuje systémem ,,motion“ neboli pohyblivou kabinou.

Tento typ simulátoru je zcela první kus svého druhu. Je situován pro dvě osoby s duálním řízením, stejným provedením jako v reálném vrtulníku.

Je možné procvičovat začátečnické létání až po přístrojové v těch nejhorších podmínkách počasí, které Vás dokážou vůbec napadnout. Bouře, poryvy větru, déšť, nízká viditelnost, námraza, sníh a mnoho dalšího. Samozřejmostí je, že si můžete zvolit jakékoliv místo vzletu na území celé Evropy a čas, ve kterém chcete letět tzn. není žádný problém létat i noční lety. Pilot si také může dobře procvičit pozemní i letové postupy konkrétně pro tento typ vrtulníku.

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

Ostatní

V případě zájmu o jiný druh výcviku nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás